แม่พิมพ์ระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว
อุณหภูมิของแม่พิมพ์ที่มีความเสถียร

หล่อตายอุปกรณ์ระบายความร้อน

ติดตั้งปั๊มกับด้านเข้า และด้านระบายออกอย่างละหนึ่งตัวต่างหาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ Cooling แม่พิมพ์ สามารถควบคุมแรงดันในท่อ Cooling ได้เป็น 3แบบคือ “แบบให้แรงดัน” “แบบไม่มีแรงดัน” “แบบลดแรงดัน” จากการควบคุมปริมาณดูดเข้า-ดูดออกของปั๊ม มีแสดงอุณหภูมิเมื่อดูดเข้าและดูดออกจากระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ได้

คุณสมบัติพิเศษของ TFA-CRW

จุดที่เด่นที่สุดคือเป็นระบบ Cooling แบบน้ำหมุนเวียน ซึ่งใส่น้ำยาไล้สนิมในถัง แล้วสภาพในถังจะเป็นสภาพที่ถูกต้องปกติ กรณีแม่พิมพ์ใหม่ที่มีสนิม ก็ สามารถค่อยๆปรับให้เป็นสภาพปกติได้พร้อมกับการผลิต

การควบคุมปริมาณ Cooling จะปรับจากด้านปั๊มดูดออก และด้านปั๊มดูดเข้า ซึ่งจะสามารถควบคุมแรงดันในท่อได้ แม่พิมพ์บางตัว ชิ้นงานจะบางจึงไม่สามารถตั้งค่าเวลาในการปิดแม่พิมพ์ให้นานไม่ได้ กรณีนั้นสามารถควบคุม Cooling ของ “Sleep” “Plunger Chip” “Sprue pin” ได้จากปั๊มด้านดูดเข้า จากหัวข้อที่ 2

คอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ T-FA

TOPへ戻る